17. mai 2021 blir igjen en annerledes nasjonaldag for alle. Framtun og Auli skolekorps skal likevel gjøre sitt for å markere dagen på Auli, Haga og Rånåsfoss i samarbeid med FAU på Auli skole og FAU på Framtun skole. 

Smittevernsregler

Korpsene har egne godkjente smittvernsrutiner og -standart både for øvelser og for 17. mai, som vi må overholde for å kunne spille

Samtidig vil vi være avhengige av at folk overholder reglene slik at vi kan marsjere. Vi minner derfor om om informasjonen fra regjeringen om at:

Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for dette. Det betyr at:

  1. Lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvis det ikke følger mennesker bak eller mange tilskuere står langs veien.
  2. Husk at 1 meters avstand til sidene og 2 meters avstand i marsjretningen opprettholdes.- Husk avstanden når korpset passerer  og spiller!
  3. Korpsene kan marsjere steder hvor innbyggerne kan stå i egne hager, på balkonger og i mindre grupper langs veien.

Det er viktig at dette overholdes for å kunne marsjere. 

Programmet

Programmet for 17. mai i koronaåret 2021 ser foreløpig slikt ut:

8:00 Flaggheising på Auli (bare Paul på trompet)

9:45 oppmøte på Haga stadion

10:00 Avgang fra Haga stadion mot Haga samfunnshus

11:20 Utdeling av drikke før avgang

11:30 Avgang fra Myra via Tandbergvegen

ca. 12:15 Spilling av nasjonalsangen mellom butikkene

Ca. 12:30 Utdeling av medaljer, pizza (10 pizza) m.m.

 

   
© Framtun og Auli skolekorps